PERPUSTAKAAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
VISI

Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi ... berbasis ..... berlandaskan integrasi kelimuan keislaman dan keindonesiaan

MISI 

Misi Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah:

  1. .....;
  2. .....;
  3. .....;
  4. .....;
  5. .....;
TUJUAN

Adapun Tujuan dari Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta antara lain:

  1. .....
  2. .....
  3. .....
  4. .....