Center for Southeast Asian Studies bersama Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan kegiatan DISKUSI BUKU “Choked: Life and Breath in the Age of Air Pollution” pada hari Selasa, 9 Mei 2023.

Choked: Life and Breath in the Age of Air Pollution adalah buku yang ditulis oleh Beth Gardiner seorang jurnalis asal Amerika yang bertugas untuk New York Times di London.